Butskees

 

Laat je binnenwereld zien!


De Kwebbelhut is de eerste kindercoachpraktijk die de Butskees-methode® gebruikt als basis voor

coachtrajecten voor kinderen en ouders. Ieder coachtraject is uniek en wordt op maat gemaakt.


Bij de Kwebbelhut leren kinderen hun binnenwereld onder woorden te brengen met behulp van

de Butskees-methode®.


De Butskees-methode® helpt jou bij lastige dingen in het leven. Die horen erbij. De Kezen helpen
je met ontdekken wat je zelf kan doen om het op te lossen of te accepteren en het los te kunnen
laten. Misschien heb je wel iets verdrietigs meegemaakt of vind jij school stom. Ben je snel boos?
Of vind je opkomen voor jezelf moeilijk? Of iets anders ...? Wat het ook is:


De Butskees-methode helpt!


Hoe? Bijvoorbeeld door alles wat jij vanbinnen voelt, denkt, wenst en droomt een Kezennaam te
geven.
Ik help je alvast op weg: